Uslovi korištenja

Opšti uslovi poslovanja Konverzija.org online prodavnice (u daljem tekstu “Konverzija.org”) utvrđeni su Uslovima korištenja koje realizuje Grape d.o.o, odgovorno za Konverzija.org.

Opšta pravila

Uslovi korištenja kreirani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine i prema međunarodnim običajima poslovanja.

Korištenjem Konverzija.org svaki posjetilac ili kupac (kolektivno “Korisnik”) prihvata ove Uslove korištenja. Ukoliko se Korisnik iz nekog razloga ne slaže sa uslovima korištenja Konverzija.org, treba da se suzdrži od korištenja ili da obavijesti korisničku podršku o mogućim nedostacima na e-mail [email protected].

Pristup Konverzija.org ima svako lice koje ima pristup internetu i posjeduje internet pretraživač (browser) poput Chrome-a, Internet Explorer-a ili Firefox-a.
Pristup Konverzija.org može biti onemogućen privremeno zbog ažuriranja podataka, obnavljanja stranice ili nekih drugih tehničkih poteškoća.

Zabranjeno je korištenje bilo kakvih programa ili aplikacija sa ciljem preuzimanja sadržaja sa stranice, te napada na stranicu www.konverzija.org. Svako nedozvoljeno, nezakonito korištenje i korištenje koje se protivi Uslovima korištenja stranice podložno je tužbi.

Korisnicima Konverzija.org dozvoljeno je dijeljenje sadržaja ove platforme putem društvenih mreža Facebook, Instagram, Twitter i drugih, ali isključivo u nekomercijalne svrhe.

Konverezija.org će nastojati obezbijediti najbolju moguću uslugu. Konverzija.org ne može 100% garantovati da će usluga odgovarati potrebama svih Korisnika, te da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko uočite neku od grešaka molimo da se obratite na e-mail [email protected].

Konverzija.org nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili oštećenja opreme Korisnika nastalu prilikom korištenja stranice www.konverzija.org. Korisnik je odgovoran za štete ili nepravilnosti nastale bilo kakvom greškom, prekidom konekcije, brisanjem, kašnjenjem u radu, prenosom, računarskim virusom, neovlaštenim pristupom, nemarom ili nekom drugom radnjom.

Materijali koji se nalaze na www.konverzija.org su pravo firme Grape d.o.o. Svako kopiranje, objavljivanje i distribucija bez prethodnog odobrenja je strogo zabranjeno.

Konverzija.org može raskinuti saradnju sa bilo kojim Korisnikom u bilo kojem trenutku ukoliko smatra da je ponašanje Korisnika neprihvatljivo i nije u skladu sa Uslovima korištenja.

Korisnik ne smije putem ove stranice objavljivati i prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, materijale koji su nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni ili na neki drugi način nepoželjni.

Sav sadržaj na Konverzija.org podložan je izmjenama. Konverzija.org nije dužna da obavještava Korisnike o svakoj izmjeni.

Uslovi kupovanja

Kupovinu na Konverzija.org može vršiti svako lice koje pročita i prihvati uslove korištenja i izvrši proces narudžbe (u daljem tekstu “Kupac”). Nije potrebno registrovanje naloga kako bi se izvršila kupovina željenog proizvoda.

Konverzija.org ne prodaje fizičke proizvode. Kupovinom proizvoda (u daljem tekstu “Ulaznica”) na Konverzija.org ostvarujete mogućnost učešća na događaju koji odgovorna firma realizuje.

Svaki Kupac odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je unio prilikom procesa narudžbe proizvoda. Unošenjem podataka u formular prilikom narudžbe na Konverezija.org Kupac daje saglasnost za pohranjivanje podataka u bazi. Svi podaci mogu da se koriste i u marketinške svrhe.

Kupac sam ocjenjuje tačnost informacija iznesenih na Konverzija.org i vrši kupovinu samovoljno i na svoju odgovornost.

Kupljene Ulaznice na Konverzija.org mogu da se iskoriste samo za predviđenu godinu. Za svaki naredni događaj potrebna je kupovina nove Ulaznice.

Svaka Ulaznica glasi na ime i prezime korisnika čiji podaci se unose prilikom procesa kupovine.

Zamjena korisnika Ulaznice moguća je do 15 dana prije održavanja samog događaja.

Sponzorske i druge besplatne Ulaznice ne mogu da se preprodaju niti prenesu na drugu osobu.

Korisnici Sponzorskih ulaznica mogu da se mijenjaju u istom vremenskom okviru kao i za kupljene Ulaznice, ali Korisnik takve ulaznice mora biti zaposlen u kompaniji koja je sponzor.

Reklamacija

Žalbe, reklamacije i primjedbe Korisnici mogu da dostave u roku od osam (8) radnih dana od dana kupovine. Žalba, reklamacija i primjedba se može dostaviti na e-mail adresu [email protected].

Kupac proizvoda na Konverzija.org nema pravo na povrat novca za kupljeni proizvod.

Kupac može vršiti preprodaju kupljenih proizvoda na Konverzija.org po istoj ili nižoj cijeni. Kupac ne smije vršiti preprodaju kupljenih proizvoda po višoj cijeni.

Kada kupac izvrši preprodaju, dužan je obavijestiti Konverzija.org na e-mail [email protected] da je to učinio i dostaviti lične podatke novog korisnika proizvoda. Potrebni podaci su: ime i prezime i e-mail adresa.

U slučaju da Konverzija.org ne realizuje događaj, Kupac ima pravo na povrat novca. Ukoliko Kupac ne izvrši povrat, ima pravo da učestvuje na narednom događaju.

Povrat novca se u tom slučaju može izvršiti u roku šest mjeseci od dana objavljivanja informacije o otkazivanju događaja.

Pod objavljivanjem informacije o otkazivanju događaja podrazumijeva se informisanje javnosti putem profila na društvenim mrežama koje koristi Konverzija.org ili putem newslettera.

Kupac može izvršiti zamjenu ulaznice, ali pod uslovom da zamjenu vrši za skuplji proizvod, uz doplatu.

Završne odredbe

Ovi Uslovi korištenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu. Sve promjene koje napravimo u Uslovima korištenja u budućnosti biće objavljeni na ovoj stranici.

Konverzija.org nije dužna da obavještava korisnike o svim izmjenama koje učini, ali ukoliko smatra neophodnim može to da uradi.

Savetujemo da redovno provjeravate Uslove korištenja kako biste bili u toku ukoliko dođe do izmjena. Nastavkom korištenja stranice podrazumijeva se da je korisnik saglasan sa Uslovima korištenja i svim novonastalim izmjenama.