Pozicioniranje brenda na internetu

Pozicioniranje brenda na internetu

Imate biznis, proizvod ili uslugu i zanima vas kako da izgradite brend i pozicionirate ga na internetu? Evo x načina kako to kvalitetno i uspešno da izvedete.

Pozicioniranje je pronalaženje pravog parking mesta u umu potrošača i zauzimanje ga pre nego što to neko drugi uradi.” ~ Laura Busche

Pozicioniranje brenda nije nov termin niti tehnika koja se desila sa pojavom interneta. U pitanju je strategija koja postoji od osamdesetih godina prošlog veka, a o čemu su detaljno pisali Al Ries i Jack Trout u svojoj knjizi Positioning. Pozicioniranje je ono što radite umu potencijalnog klijenta. Drugim rečima, to je način na koji se razlikujete u umu vašeg potencijalnog klijenta. Šta je ono vaše “Zašto” u odnosu na konkurenciju, razlog zbog kojeg potencijalni klijent ili kupac treba da se odluče baš za vas, kako vas vide u odnosu na druge na istom tržištu.

Zašto treba da nam je važno pozicioniranje brenda na internetu?

Imajući na umu da oko 62.5% svetske populacije ima pristup internetu i redovno ga koristi, više nije pitanje da li ćemo se – već kada – pozicionirati na internetu. Kako bismo uspostavili prepoznatljivost, izgradili poverenje, ostvarili i povećali prodaju idemo tamo gde nam je ciljna grupa, a ona se danas nalazi na internetu. Stoga izgrađujemo sajt i brendiramo ga bojama, logoom, tipografijom i osećajem koji vezujemo za svoj biznis; otvaramo naloge na društvenim mrežama kako bismo se povezali sa ljudima, stvorili zajednicu kod koje ćemo usaditi osećaj poverenja i lojalnosti; promovišemo se kroz Facebook, Google, YouTube reklame. A znajući da trenutne procene govore kako se dnevno stvara 1,145 triliona megabajta sadržaja, izuzetno je važno istaći se i biti prepoznatljiv kako bi biznis ciljevi i sama zarada bili ostvarivi.

Kako ćemo postići prepoznatljivost brenda, na internetu i van njega?

Ovo je tema o kojoj se može danima pričati, i tema je koja se izučava na fakultetima i univerzitetima širom sveta. Kao uvod u predavanje “7 primera Bitmojija koji će vam olakšati život” na predstojećoj, 4. po redu Konverziji, preporučujem sledeće savete za unapređenje vašeg brenda.

1. Analizirajte trenutnu situaciju

Gde ste u tržišnom ekosistemu, u odnosu na konkurenciju, šta valja a šta treba popraviti. Jedan od najčešćih načina je pomoću SWOT analize kojim stičete detaljan i upotrebljiv uvid na čijim zaključcima potom gradite strategiju.

2. Imajte jasnu i tačnu sliku o ciljnoj grupi, idealnom klijentu/kupcu

Ko su ljudi koje želite za idealne kupce, gde se nalaze, koje sajtove i mreže posećuju, kakav sadržaj konzumiraju, šta traže – i kakva je uloga vašeg brenda u svemu tome? Jasno poznavanje i razumevanje ciljne grupe i buyer persone, njihovih navika i online ponašanja pomaže da brend poruka i ponuda budu jasni, prepoznatljivi i time lakši za odlučivanje o kupovini.

3. Izgradite jasnu komunikaciju

Kad smo kod jasnoće, vrlo je važno da komunikacija bude jasna, precizna i ista na svim kanalima komunikacije. To ne znači da ćete jedan te isti sadržaj i poruku distribuirati na sve online kanale na kojima ste prisutni, već da se ta jedna poruka jednako prepoznaje, razume i prihvata ma koji trend ili tip sadržaja primenjivali.

4. Optimizujte svoje online prisustvo

To podrazumeva da sav sadržaj koji kreirate sa namerom objavljivanja na internetu bude prilagođen i optimizovan za platformu na koju ga puštate. SEO iliti optimizacija sadržaja se, pored Googla i YouTubea proširila i na društvene mreže, pa tako ista ili slična pravila važe i za Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest i druge kanale. Definišite ključne reči/termine po kojima želite da budete prepoznatljivi i smisleno ih integrišite u svakodnevnu komunikaciju.

5. Uvek kvalitet

Glavni cilj pozicioniranja brenda treba da bude da pomognete potencijalnom klijentu da reši problem ili prevaziđe izazov sa kojim se suočava. U idealnom slučaju, ponuda vaše brenda deo je rešenja. Naravno da je zarada bitna, ali ona ne treba biti ultimativni cilj zašto želimo da se usadimo u svest ljudi jer ne donosi očekivane rezultate niti je validan razlog ljudima da se za nas odluče.

Da zaključimo

Pozicioniranje brenda je deo marketing strategije koja za cilj ima da brendu uspostavi sigurno mesto na tržištu i dovede do prodaje. Kako? Tako što se time:

  • Komunicira jasna poruku o brendu i diferencira ga od konkurencije
  • Stvara prepoznatljivost na tržištu
  • Olakšava konverzija odnosno kupovina ponude

Nadam se da vam je priča o brend pozicioniranju i predloženi saveti koristila i da će vas podstaći na razmišljanje i akciju.

Još mnogo kvalitetnih savjeta i preporuka ovog predavača na temu “7 primjena Bitmojija koje će vam olakšati život” možete čuti na Konverziji!

Ivana Ćirković

Ivana je internet marketing strateg i konsultant sa više od 10 godina iskustva u pomaganju i pozicioniranju brendova na internetu, vlasnica ženskog portala OrganVlasti.com i agencije za digitalni marketing KickStart.rs. Svoje iskustvo i znanje dijeli kako na lokalnom, tako i na evropskom tržištu kroz radionice, predavanja i edukacije iz oblasti digitalnog marketinga i brend konsaltinga. U svom portfoliju ima rezultate na polju kopirajtinga i kreiranja sadržaja, On-Site optimizacije, kreiranja i implementacije marketing strategije, kao i brend online komunikacije.

adminPozicioniranje brenda na internetu