Tamara Pećanac

Moderator

Tamara Pećanac

Moderator

Biografija

Tamara Pećanac - termini:

Panel diskusija: Najveće greške

13:25 - 14:10
Velika sala

Dobrodošlica

10:00-10:10
Velika sala