Edin Halilović

Google Adwords Expert

Edin Halilović

Google Adwords Expert

Biografija

“Kada osjetiš da ti vrijeme prolazi a ne učiš ništa novo promijeni društvo, obrazovanje, posao, kompaniju, život, promijeni bilo šta, promijeni sve!!”

Za sedam godina iskustva u realnom biznisu, radio je četiri kompanije na pozicijama od prodaje, implementacije i razvoja softvera, upravljanja i edukacije, što je na kraju rezultiralo pokretanjem nove firme specijalizirane za digitalni marketing. Fokus firme je na Google i Facebook oglašavanju, uz dodatne usluge kao što su razvoj weba i izreda kreativnih rješenja.

Razvoj biznisa temelji na fer odnosu prema klijentima ali i prema poslovnim partnerima i zaposlenicima.  Smatra da je globalne standarde poslovanja moguće primjeniti na regionalnom nivou obzirom da naš region obiluje stručnjacima iz IT oblasti koji često nisu u prvom planu javnosti i medija.

Znanja iz oblasti digitalnog marketinga prenosi na marketera kroz saradnju sa Spoljnotrgovinskom komorom u okviru redovnih treninga i edukacija koje se održavaju u najvećim gradovima u BiH.

Edin Halilović - termini: