Nikola Milošević

Google Adsense Expert

Nikola Milošević

Google Adsense Expert

Biografija

Nikola je osnivač brojnih internet portala za domaće i globalno tržište. Tokom više od osam godina rada na različitim internet projektima, stekao je raznovrsna znanja, ali specijalizovao se za Google AdSense, Google Analytics, Google AdWords i Native Advertising. Na svojim portalima ima enormnu dobit od Google Adsense reklama, pa tako spada u one rijetke koji su našli putanju kako da zaista da žive od Google Adsense reklama. Na Konverziji će nam ispričati kako to tačno funkcioniše.

Nikola Milošević - termini: