Smještaj

Konferencijski hotel & alternativni smještaj

Hotel Jelena

Konferencijski hotel

Posjetioci sa VIP ulaznicom dobijaju 3 noćenja u konferencijskom hotelu Jelena u periodu od 6. do 9. aprila. Svi ostali mogu da se smjeste u nekoj od sljedećih opcija, a koje se nalaze u neposrednoj blizini konferencijskog hotela. Cijene su okvirne, tako da vas molimo da samostalno i na vrijeme provjerite raspoloživost.

Hotel Bosna

Od 55€ po noćenju
Saznaj više

Hotel Sv. Georgije

Od 35€ po noćenju
Saznaj više

Hotel Talija

Od 70€ po noćenju
Saznaj više

Hostel Havana

Od 15€ po noćenju
Saznaj više

Hotel Palas

Od 60€ po noćenju
Saznaj više

Hostel Balkan

Od 10€ po noćenju
Saznaj više