Primjeri odličnih Google AdWords kampanja sa Balkana i najčešće greške oglašivača

08 apr 2017
12:25-13:10
Velika sala

Primjeri odličnih Google AdWords kampanja sa Balkana i najčešće greške oglašivača

Kreiranje i plasiranje Google AdWords oglasa je krajnje jednostavno, a upravo je to najveća opasnost. Ukoliko samo standardnim koracima upalite oglase na Google-u, velika je mogućnost da ćete baciti novac kroz prozor. Poslušajte Edina da ne napravite iste greške kao većina i poslušajte trikove koji će vam dati konkurentsku prednost na domaćem tržištu.