Panel diskusija: Šta kada zabrljaš?

Panel diskusija: Šta kada zabrljaš?

PR stručnjak se dokazuje u kriznim situacijama. Pristup rješavanju nastalih problema je različit, pogotovo na socijalnim medijima. Jedni bi da obrišu komentar, drugi puste da se vatra rasplamsa. Koji pristup daje bolje rezultate?

Moderator: Sanja Rosić