Optimizacija Facebook i Adwords kampanja

08 apr 2017
16:40-17:25
Velika sala

Optimizacija Facebook i Adwords kampanja

Pokrenuti kampanju na Facebook-u i Google-u mnogi znaju, ali se onda čude visokim cijenama klika. Edin i Semir će nam pokazati na šta trebamo obratiti pažnju kod kreiranja kampanje i kako ćemo dobiti što nižu cijenu konverzije.