Neiskorišteni potencijal Facebook oglasa

08 apr 2017
16:40-17:25
Velika sala

Neiskorišteni potencijal Facebook oglasa

Spremiti post, izabrati geografsku regiju, označiti jedan interes i kliknuti “Boost” – to nije za šta su pravljeni Facebook oglasi. Semir će nam pokazati šta se sve zanimljivo može napraviti, a da ima odziva na domaćem tržištu.