Kako PR može biti izvor posjeta

07 apr 2017
15:40-16:25
Mala sala

Kako PR može biti izvor posjeta

PR objave često se interpretiraju kao “dosadni članci”. Profesor Varagić će nam pokazati kako PR objave mogu biti odličan izvor posjeta, potogovo ako zauzmu visoke pozicije na Google-u.