Bolje jedan vruć lead nego četiri ‘ladna – Kako konvertovati cold traffic

07 apr 2017
10:11 - 10:55
Velika sala

Bolje jedan vruć lead nego četiri ‘ladna – Kako konvertovati cold traffic

Dok ne dobijemo dovoljno posjeta, to nam je jedina briga. Kada dođemo do posjeta, brinemo se o konverzijama. Istok će nam pokazati kako tzv. cold traffic pretvoriti u vatrenog kupca.