Growth Hacking

08 apr 2017
15:40-16:25
Velika sala

Growth Hacking

Kako pronaći digitalni kanal koji omogućava najveći i najbrži rast?