O organizatoru

&

Ideja za konferenciju se pojavila veoma davno, međutim nismo smatrali sve ove godine da je još pravo vrijeme za konferenciju na ovom nivou, jer je znanje o trendovima u ovoj oblasti jako sporo dolazilo u naš region. Konačno je došlo vrijeme kada je broj stručnjaka koji imaju zavidan nivo znanja dovoljno velik, kao i emancipacija publike koja po našoj slobodnoj procjeni danas već zna dobro razlučiti između “šuplje priče” i pravog znanja.

Stoga smo odlučili da napravimo konferenciju na kojoj nema sponzorskih predavanja i nedokazanih predavača, već samo najbolji stručnjaci iz ovih oblasti (ukoliko nisu unaprijed spriječeni). Teme određuju organizatori u dogovoru sa predavačima, u pokušaju da podignemo kvalitet znanja na nivo koji do sada još nije viđen u regionu.

Ideja je potekla od Nemanje Krecelja i Nedima Šabića, koji su danas direktori Grape.ba i SEO.ba te kao takvi prepoznati kao vrhunski stručnjaci u ovoj oblasti. Cilj konferencije jeste da pokušavamo prenijeti znanje o svjetskim trendovima u region i predočiti praktične primjere na koji način je to primjenjivo na naša tržišta.